THỂ LỆ CUỘC THI

       I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi tầng lớp nhân dân người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

       II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN DỰ THI

- Cuộc thi lần thứ nhất: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về Luật An ninh mạng.

Thời gian thi: Từ 7h30” ngày 20/5/2020 đến 17h ngày 30/5/2020.

- Cuộc thi lần thứ hai: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu, bia.

Thời gian thi: Từ 7h30” ngày 20/6/2020 đến 17h ngày 30/6/2020

- Cuộc thi lần thứ ba: Tìm hiểu một số quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình.

Thời gian thi: Từ 7h30” ngày 20/7/2020 đến 17h ngày 30/7/2020

- Cuộc thi lần thứ tư: Tìm hiểu quyền dân sự, chính trị của công dân trong các văn bản pháp luật.

Thời gian thi: Từ 7h30” ngày 20/8/2020 đến 17h ngày 30/8/2020

 

       III. HÌNH THỨC THI

 1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng internet. Thí sinh tham gia dự thi tham gia dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong mỗi cuộc thi online gồm 10 câu hỏi nội dung và 01 câu hỏi phân loại. Một lần thi /01 lượt người dự thi thi kéo dài tối đa 45 phút. Mỗi người dự thi có thể dự thi nhiều lần trong mỗi cuộc thi nhưng chỉ được công nhận kết quả 01 lần với thành tích tốt nhất.

Thí sinh đăng lý tham gia thi trực tuyến trên website: www.http://quynhluu.net. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo hướng dẫn của website.

- Thông tin người dự thi đăng kí sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

 1. Cách thức thi, cách thức tính điểm

Mỗi cuộc thi sẽ có 11 câu hỏi, trong đó có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 11 câu hỏi.

- Câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản pháp luật liên quan đến chủ đề Cuộc thi.

- Câu hỏi phân loại: Tại câu số 11 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.

- Cách tính điểm để công nhận giải:

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 11 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ trên cao đến hết.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 11 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thi ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

        IV. GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho mỗi cuộc thi cụ thể như sau:

 1. Giải cá nhân:

- 01 giải nhất: 500.000 đồng;

- 01 giải nhì: 400.000 đồng;

- 01 giải ba: 300.000 đồng;

 1. Giải tập thể: Căn cứ thành tích chung của các đơn vị dự thi, Ban Tổ chức trao mỗi cuộc thi một giải tập thể cho đơn vị có số lượt dự thi và trả lời đúng nhiều nhất.
Xem thêm

KẾT QUẢ CUỘC THI

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CỦA CÔNG DÂN

Giải nhất: Bà Nguyễn Thị Lam, CMND 186***389, Xã Quỳnh Hoa 

Giải nhì Ông Hồ Văn Bình, CMND 182***644 Xã Quỳnh Hoa 

Giải ba Ông Phan Văn Thỏa, CMND 182***779 Xã Quỳnh Hoa 

Giải khuyến khích

Ông Nguyễn Văn Khánh, CMND 187***831, Xã Quỳnh Hoa 

Ông Lê Đình Quý, CMND 182***969, Xã Quỳnh Hoa 

Bà Nhữ Thị Hằng, CMND 182***011, Xã Quỳnh Hoa 

Bà Hồ Thị Nhung, CMND 187***704, Xã Quỳnh Hoa 

Bà Vũ Thị Lan, CMND 181***033, Xã Quỳnh Hoa 

 

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH, BÌNH ĐẰNG GIỚI, PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Giải nhất: Bà Nguyễn Thị Hiền, Số CMND 186***255, Số điện thoại: 0349***659, Xã Tân Sơn

Giải nhì: Bà Lê Thị Đức, Số CMND 186***411, Số điện thoại: 0976***084, Xã Tân Thắng

Giải ba: Ông Lê Văn Minh, Số CMND 182***859, số điện thoại: 0971***967, Xã Tân Thắng

Giải khuyến khích:

1. Bà Trần Thị Nhẫn, Số CMND 182***114, Số điện thoại: 0979***899, xã Quỳnh Giang

2. Bà Phạm Thị Hà, Số CMND 181***920, Số điện thoại: 0383***450, xã Quỳnh Hưng

3. Ông Hồ Nghĩa Phúc, Số CMND 182***556, Số điện thoại: 0964***919, Đồn Biên phòng
Quỳnh Thuận (148)

4. Bà Kiều Thị Phương, Số CMND 182***268, Số điện thoại: 0983***709, Thị trấn Cầu Giát

5. Ông Hồ Đức Bang, Số CMND 182***222, Số điện thoại: 0985***989, Phòng GD&ĐT

 

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Giải nhất: Ông Phạm Quang Huy, Số CMND 186***974, Số điện thoại: 097****041, Xã Quỳnh Yên      

Giải nhì: Bà Trần Thị Quỳnh, Số CMND 182***044, Số điện thoại: 096****118, Xã Quỳnh Nghĩa

Giải ba: Bà Hồ Thị Nhàn, Số CMND 182***609, Số điện thoại: 096****358, Xã Quỳnh Nghĩa       

Giải khuyến khích:

 1. Ông Thái Thị Danh, Số CMND 186***827, Số điện thoại 037****026, Xã Quỳnh Thanh
 2. Ông Phạm Văn Dương, Số CMND 186***721, Số điện thoại 091****246, Xã Quỳnh Hưng
 3. Bà Trần Thị Tuyết, Số CMND 186***337, Số điện thoại 037****833, Xã Quỳnh Ngọc
 4. Bà Vũ Thị Hải Yến, Số CMND 186***147, Số điện thoại 036****999, xã Quỳnh Giang
 5. Bà Vũ Thị Hà Giang, Số CMND 182***102, Số điện thoại 034****622, Xã Quỳnh Hưng

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG

Giải nhất: Bà Nguyễn Thị Hiền, Số CMND: 186***355, Số điện thoại: 034****659, Xã Tân Sơn       

Giải nhì: Ông Trần Văn Lâm, Số CMND: 187***115, Số điện thoại: 034****919, Xã Quỳnh Thanh

Giải ba: Ông Phạm Quang Huy, Số CMND: 186***974, Số điện thoại: 097****041, Xã Quỳnh Yên       

Giải khuyến khích:

 1. Ông Đinh Gia Bảo, Số điện thoại: 097****019, Thị trấn Cầu Giát
 2. Ông Nguyễn Văn Tuyển, Số CMND: 186***112, Số điện thoại: 093****588, Xã Quỳnh Giang
 3. Ông Cao văn Lợi, Số CMND: 181***436, Số điện thoại: 038****055, Xã Quỳnh Giang
 4. Bà Nguyễn Thị Hồng, Số CMND: 182***405, Số điện thoại: 0968***273, Thị trấn Cầu Giát
 5. Bà Hồ Thị Hòa, Số CMND: 186***396, Số điện thoại: 097****633, Xã Quỳnh Minh
Xem thêm