THỂ LỆ CUỘC THI

Tài liệu tham khảo: Tải xuống tại đây

THỂ LỆ

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Mọi tầng lớp nhân dân người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN DỰ THI

1. Cuộc thi lần thứ nhất: Tìm hiểu một số quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật cư trú năm 2020 có hiệu lực từ 01/7/2021) và Nghị định 62/2021/NĐ-CP ngày 29/6/2021 quy định chi tiết Luật cư trú.

- Thời gian thi: Từ 7h30” ngày 18/7/2022  đến 17h00” ngày 27/7/2022

2. Cuộc thi lần thứ hai: Tìm hiểu xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung năm 2020; Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thi: Từ 7h30” ngày 15/8/2022  đến 17h00” ngày 24/8/2022

3. Cuộc thi lần thứ ba: Luật bảo vệ môi trường và văn bản hướng dẫn thi hành.

- Văn bản sử dụng xây dựng bộ câu hỏi và đáp án: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Thời gian thi: Từ 7h30” ngày 15/9/2022 đến 17h00” ngày 24/9/2022

III. HÌNH THỨC THI

1. Cách thức đăng ký dự thi

Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng internet. Thí sinh tham gia dự thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm trực tiếp trên máy vi tính hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối internet (máy tính bảng, điện thoại thông minh…) theo phần mềm bộ đề câu hỏi được thiết kế sẵn. Số lượng câu hỏi trong mỗi cuộc thi online gồm 10 câu hỏi nội dung và 01 câu hỏi phân loại. Một lần thi/01 lượt người dự thi thi kéo dài tối đa 30 phút. Mỗi người dự thi có thể dự thi nhiều lần trong mỗi cuộc thi nhưng chỉ được công nhận kết quả 01 lần với thành tích tốt nhất.

Thí sinh đăng lý tham gia thi trực tuyến trên website: www.http://quynhluu.net. Để được dự thi, thí sinh cần hoàn thành việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin theo hướng dẫn của website.

- Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức sẽ không công nhận kết quả đối với người dự thi khi có bất kỳ trường thông tin đăng ký nào sai lệch với thực tế.

2. Cách thức thi, cách thức tính điểm

Mỗi cuộc thi sẽ có 11 câu hỏi, trong đó có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu dự đoán số người trả lời đúng. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ 11 câu hỏi.

- Câu hỏi trắc nghiệm: Người dự thi trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm về nội dung trong các văn bản pháp luật liên quan đến chủ đề Cuộc thi.

- Câu hỏi phân loại: Tại câu số 11 trong bài thi, người dự thi phải dự đoán số người trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm trong bài thi.

- Cách tính điểm để công nhận giải:

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm nhất. Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau thì người nào trả lời câu số 11 đúng hoặc gần đúng nhất sẽ đạt giải theo thứ tự từ trên cao đến hết.

Trường hợp nhiều người dự thi có số câu trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm bằng nhau, trả lời câu số 11 đúng hoặc gần đúng nhất trùng nhau thi ưu tiên người gửi bài thi sớm hơn. Việc chọn bài thi đạt giải do Ban Tổ chức quyết định. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng.

IV. GIẢI THƯỞNG

Ban Tổ chức tặng Giấy chứng nhận và tiền thưởng cho mỗi cuộc thi cụ thể như sau:

1. Giải cá nhân:

- 01 giải nhất: 1.000.000 đồng;

- 01 giải nhì: 700.000 đồng;

- 01 giải ba: 500.000 đồng;

- 05 giải khuyến khích: 400.000đ/mỗi giải.

2. Giải tập thể: Căn cứ thành tích chung của các đơn vị dự thi, Ban Tổ chức trao mỗi cuộc thi một giải tập thể trị giá 1.000.000đ cho đơn vị có số lượt dự thi và trả lời đúng nhiều nhất.

Mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website: http://Quynhluu.net./.

KẾT QUẢ

Các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi
“Tìm hiểu Luật Xử Lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành” 

I. GIẢI TẬP THỂ

Cán bộ và nhân dân xã Tân Sơn

II. GIẢI CÁ NHÂN

Giải nhất: Thái Thị Danh, CMND: 186958927, Xã Quỳnh Thanh

Giải nhì: Văn Thị Hà, CMND: 186508692, Trường PTTH Quỳnh Lưu 2

Giải ba: Nguyễn Thị Thanh Hóa, CMND: 186726850, Trường PTTH Quỳnh Lưu 2

Giải khuyến khích: 

- Trần Thị Thảo, CMND: 186965464, Xã Tiến Thủy

- Nguyễn Thị Hà My, CCCD: 40196011665, Quỳnh Thọ

- Nguyễn Mai Anh, CMND: 187205366, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện

- Lê Thị Hoàn, CMND: 181869250, Xã Quỳnh Văn

- Nguyễn Văn Hiền, CMND: 182547288, Xã Quỳnh Mỹ

Tải xuống danh sách chi tiết tại đây.

Các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi
“Tìm hiểu Luật Cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành”

I. GIẢI TẬP THỂ

Cán bộ và nhân dân xã Quỳnh Mỹ

II. GIẢI CÁ NHÂN

Giải nhất: Cù Thúy Hằng, CMND: 187105600, Xã Quỳnh Hậu

Giải nhì: Mai Thị Hà, CMND: 187214058, Xã An Hòa

Giải ba: Nguyễn Thị Nam, CMND: 186402600, Xã Tân Sơn

Giải khuyến khích:

Trần Thị Tịnh, CMND: 187329029, Xã Quỳnh Nghĩa

Đặng Tân Phương, CMND: 182226256, Xã Quỳnh Hậu

Dương Ngọc Quang, CCCD: 40063025030, Xã Quỳnh Hậu

Đinh Thị Hồng, CMND: 187491572, Xã Tân Sơn

Nguyễn Thị Phương, CCCD: 40176006899, Xã Quỳnh Hậu

Tải xuống danh sách chi tiết tại đây.