Kết quả cuộc thi

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Giải nhất: Ông Phạm Quang Huy, Số CMND 186***974, Số điện thoại: 097****041, Xã Quỳnh Yên      

Giải nhì: Bà Trần Thị Quỳnh, Số CMND 182***044, Số điện thoại: 096****118, Xã Quỳnh Nghĩa

Giải ba: Bà Hồ Thị Nhàn, Số CMND 182***609, Số điện thoại: 096****358, Xã Quỳnh Nghĩa       

Giải khuyến khích:

  1. Ông Thái Thị Danh, Số CMND 186***827, Số điện thoại 037****026, Xã Quỳnh Thanh
  2. Ông Phạm Văn Dương, Số CMND 186***721, Số điện thoại 091****246, Xã Quỳnh Hưng
  3. Bà Trần Thị Tuyết, Số CMND 186***337, Số điện thoại 037****833, Xã Quỳnh Ngọc
  4. Bà Vũ Thị Hải Yến, Số CMND 186***147, Số điện thoại 036****999, xã Quỳnh Giang
  5. Bà Vũ Thị Hà Giang, Số CMND 182***102, Số điện thoại 034****622, Xã Quỳnh Hưng

KẾT QUẢ ĐỢT THI TÌM HIỂU LUẬT AN NINH MẠNG

Giải nhất: Bà Nguyễn Thị Hiền, Số CMND: 186***355, Số điện thoại: 034****659, Xã Tân Sơn       

Giải nhì: Ông Trần Văn Lâm, Số CMND: 187***115, Số điện thoại: 034****919, Xã Quỳnh Thanh

Giải ba: Ông Phạm Quang Huy, Số CMND: 186***974, Số điện thoại: 097****041, Xã Quỳnh Yên       

Giải khuyến khích:

  1. Ông Đinh Gia Bảo, Số điện thoại: 097****019, Thị trấn Cầu Giát
  2. Ông Nguyễn Văn Tuyển, Số CMND: 186***112, Số điện thoại: 093****588, Xã Quỳnh Giang
  3. Ông Cao văn Lợi, Số CMND: 181***436, Số điện thoại: 038****055, Xã Quỳnh Giang
  4. Bà Nguyễn Thị Hồng, Số CMND: 182***405, Số điện thoại: 0968***273, Thị trấn Cầu Giát
  5. Bà Hồ Thị Hòa, Số CMND: 186***396, Số điện thoại: 097****633, Xã Quỳnh Minh